Obserwuj
Hanna Kinowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Employee well-being and digital work during the COVID-19 pandemic
M Juchnowicz, H Kinowska
Information 12 (8), 293, 2021
712021
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy
D Danilewicz, M Juchnowicz, M Fryczyńska, L Jabłonowska, H Kinowska, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
162016
Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych
M Juchnowicz, H Kinowska
Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego. Oficyna Wydawnicza SGH, 2017
92017
Core features for the design of remuneration systems for sustainable human resource management during the Covid-19 pandemic: Polish companies’ experiences
H Kinowska
Entrepreneurship and Sustainability Issues 8 (4), 389, 2021
82021
Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników
M Juchnowicz, H Kinowska
Studia i Prace WNEiZ US 52, 199-209, 2018
82018
Skuteczne wynagradzanie kadry menedĹĽerskiej
H Kinowska
Oficyna Wydawnicza Rozwoju KapitaĹ ‚u Ludzkiego, 2005
82005
Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów
M Juchnowicz, H Kinowska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 41-54, 2018
62018
Employee well-being and digital work during the COVID-19 pandemic. Information 12 (8): 293
M Juchnowicz, H Kinowska, J Paliszkiewicz, M Ratajczak
DOI, 2021
52021
6. Structural characteristics and industrial relations in the pork value chain: the case of Poland
I Buchowicz, I Florczak, H Kinowska
from the platform FrancoAngeli Open Access, 16, 2020
52020
Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac
H Kinowska
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 49 (3), 83-98, 2018
52018
The influence of chosen structural factors on employee engagement
H Kinowska
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 61-76, 2009
52009
Wpływ wybranych czynników strukturalnych na zaangażowanie pracowników
H Kinowska
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 65-81, 2009
52009
Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania
M Juchnowicz, H Kinowska
Zarządzanie i Finanse 16 (1), 107-116, 2018
42018
The Perception of Fair Remuneration as a Component of Sustainable Development
H KinowsKa
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 56 (2), 2020
32020
Factors infuencing the evaluation of remuneration justice
M Juchnowicz, H Kinowska
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 48 (3), 41-52, 2018
32018
Zarobki na każdy czas, czyli ivynagrodzenia kadry zarządzającej w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa,„
H Kinowska
Personel i Zarządzanie, 2004
32004
Monitorowanie wynagrodzeń podstawie listy 500 [w:] Juchnowicz M.(red.)
H Kinowska
Badanie rynku wynagrodzeń, IPISS, Warszawa, 2001
32001
How sustainable human resource management affects work engagement and perceived employability
A Lulewicz-Sas, H Kinowska, M Fryczyńska
Economics & Sociology 15 (4), 63-79, 2022
22022
Influence of algorithmic management practices on workplace well-being–evidence from European organisations
H Kinowska, ŁJ Sienkiewicz
Information Technology & People 36 (8), 21-42, 2022
22022
Employee engagement and remuneration justice in Lithuania and Poland
M Juchnowicz, B Gruževskis, H Kinowska
Business: Theory and Practice 21 (2), 869-879, 2020
22020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20