Obserwuj
Hanna Kinowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Employee well-being and digital work during the COVID-19 pandemic
M Juchnowicz, H Kinowska
Information 12 (8), 293, 2021
1012021
Influence of algorithmic management practices on workplace well-being–evidence from European organisations
H Kinowska, ŁJ Sienkiewicz
Information Technology & People 36 (8), 21-42, 2023
192023
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy
D Danilewicz, M Juchnowicz, M Fryczyńska, L Jabłonowska, H Kinowska, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
182016
Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników
M Juchnowicz, H Kinowska
Studia i Prace WNEiZ US 52, 199-209, 2018
92018
Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych
M Juchnowicz, H Kinowska
Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego. Oficyna Wydawnicza SGH, 2017
92017
Core features for the design of remuneration systems for sustainable human resource management during the Covid-19 pandemic: Polish companies’ experiences
H Kinowska
Entrepreneurship and Sustainability Issues 8 (4), 389, 2021
82021
Employee well-being and digital work during the COVID-19 pandemic. Information, 12 (8), 293
M Juchnowicz, H Kinowska, J Paliszkiewicz, M Ratajczak
DOI, 2021
82021
Wpływ wybranych czynników strukturalnych na zaangażowanie pracowników
H Kinowska
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 65-81, 2009
82009
Skuteczne wynagradzanie kadry menedĹĽerskiej
H Kinowska
Oficyna Wydawnicza Rozwoju KapitaĹ ‚u Ludzkiego, 2005
82005
How sustainable human resource management affects work engagement and perceived employability
A Lulewicz-Sas, H Kinowska, M Fryczyńska
Economics & Sociology 15 (4), 63-79, 2022
72022
Employee well-being and digitalwork during the COVID-19 pandemic. Information (Switzerland), 12 (8), 1–13
M Juchnowicz, H Kinowska, M EmpJuchnowicz, H Kinowska
62021
Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów
M Juchnowicz, H Kinowska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 41-54, 2018
62018
6. Structural characteristics and industrial relations in the pork value chain: the case of Poland
I Buchowicz, I Florczak, H Kinowska
from the platform FrancoAngeli Open Access, 16, 2020
52020
Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac
H Kinowska
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 49 (3), 83-98, 2018
52018
The influence of chosen structural factors on employee engagement
H Kinowska
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 61-76, 2009
52009
Determinants of Employees’ Occupational Well-being during the COVID-19 Pandemic
M Juchnowicz, H Kinowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 85-97, 2022
42022
Komponenty dobrostanu pracowników w warunkach pracy hybrydowej
M Juchnowicz, H Kinowska
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy, 33-45, 2022
42022
Leadership typology and employee engagement
M Juchnowicz, H Kinowska
Journal of Corporate Responsibility and Leadership 5 (1), 45-59, 2018
42018
Factors infuencing the evaluation of remuneration justice
M Juchnowicz, H Kinowska
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 48 (3), 41-52, 2018
42018
Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym
M Juchnowicz, H Kinowska, T Rostkowski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021
32021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20