Justyna Kozlowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Product-Service Systems in a manufacturing company strategy-a review paper
J Kozłowska
Ekonomia i Zarządzanie 7 (2), 2015
92015
Services in machinery manufacturing sector in Poland
J Kozłowska
Procedia Engineering 182, 350-358, 2017
82017
Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności działania przedsiębiorstw usługowych
J Kozłowska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2014
72014
The ConCepT of produCTs and serviCes inTegraTion–analysis of sCienTifiC publiCaTions
J Kozłowska
Business, Management and Education 14 (1), 89-102, 2016
52016
Servitization of manufacturing: survey in the Polish machinery sector
J Kozłowska
Engineering Management in Production and Services 12 (1), 2020
42020
Projektowanie kariery zawodowej-perspektywa badań foresightowych
A Kononiuk, A Pająk, A Gudanowska, J Kozłowska, A Magruk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
32020
Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego
E Glińska, A Gudanowska, M Jarocka, A Kononiuk, E Rollnik-Sadowska, ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2017
32017
Technical efficiency of Polish companies operating in the couriers and messengers sector-the application of data envelopment analysis method
J Kozłowska
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (2), 339-348, 2014
32014
SERVITIZATION OF MANUFACTURING COMPANIES–A PROPOSITION OF FACTORS FOR STEEPVL ANALYSIS
J Kozlowska
Economic and Social Development (Book of Proceedings), 23rd International …, 2017
22017
What Influences the Servitization Process the Most? A Perspective of Polish Machinery Manufacturers
J Kozlowska
Sustainability 12 (12), 5056, 2020
12020
THE ASSESSMENT OF TECHNICAL EFFICIENCY IN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES1
E Cichowicz, E Rollnik-Sadowska, J Kozłowska
MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA 3 (62), 112-132, 2018
12018
ROZWÓJ KONCEPCJI INTEGRACJI PRODUKTOWO--USŁUGOWEJ (PRODUCT-SERVICE SYSTEMS)
J KOZŁOWSKA
MODERN| MANAGEMENT| 24 (1), 69 - 81, 2017
12017
Technical efficiency of Polish companies operating in the machinery manufacturing sector
J Kozłowska
Research in Logistics & Production 6, 2016
12016
Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego
J Nazarko, J Ejdys, W Czemiel-Grzybowska, K Dębkowska, K Halicka, ...
Politechnika Białostocka, 2015
12015
A Methodology of Strategic Analysis for Servitization of the Manufacturing Company
J Kozłowska
Journal: WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS, 126-138, 2021
2021
Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej
J Kozłowska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
2020
The relationship between efficiency and the service offer in machinery manufacturing companies - correspondence analysis results
J Kozłowska
Zeszytyt Naukowe Politechniki Poznańskiej 76, 125-133, 2018
2018
Designing Services –Overview of Basic Methods
J Kozlowska
Journal of System and Management Sciences 6 (1), 26-38, 2016
2016
FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ I ICH GRANICE
AM Olszewska, B Madras-Kobus, J Kozłowska, M Jarocka
Kształcenie zdalne na Politechnice Białostockiej w ocenie studentów–zastosowanie narzędzi segmentacji rynku do analizy danych ankietowych
P Olszyńska, J Kozłowska, Ł Dragun
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20