Obserwuj
Sławomir  Dybka
Sławomir Dybka
Zweryfikowany adres z univ.rzeszow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Economic and social aspects of using energy from PV and solar installations in farmers’ households in the podkarpackie region
R Kata, K Cyran, S Dybka, M Lechwar, R Pitera
Energies 14 (11), 3158, 2021
162021
The Role of Local Government in Implementing Renewable Energy Sources in Households (Podkarpacie Case Study)
R Kata, K Cyran, S Dybka, M Lechwar, R Pitera
Energies 15 (9), 3163, 2022
142022
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa
K Cyran, S Dybka
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2015
132015
Trendy w zachowaniach konsumentów jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw
S Dybka
Studia Ekonomiczne 338, 81-95, 2017
112017
Znaczenie czasu jako elementu wyboru obiektu handlowego przez klienta
S Dybka
Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień, 170-179, 2013
42013
Innowacyjność jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa,[w:] S
S Dybka
Makarski (red.), Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze …, 2007
42007
The influence of Prosumers on the creation and the process of intelligent products flow
K Cyran, S Dybka
SMART Supply Network, 241-257, 2019
32019
Innowacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw handlu detalicznego
S Dybka
Handel Wewnętrzny, 342-352, 2012
32012
Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
S Dybka
Studia Ekonomiczne 276, 210-222, 2016
22016
Kierunki zmian preferencji konsumentów w odniesieniu do produktów i detalistów
S Dybka
Handel Wewnętrzny 357 (4), 200-210, 2015
22015
Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego
K Cyran, S Dybka
Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2014
22014
Wpływ aktywności marketingowej e-biznesu na ograniczenie racjonalności decyzji konsumentów
S Dybka
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 20 (6.2), 125-138, 2019
12019
The Importance of Content Marketing in Brand Building
S Dybka, T Surmacz
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (11, cz. 2 Agile Commerce …, 2016
12016
Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji
K Cyran, S Dybka
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 232-243, 2013
12013
Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta
S Dybka
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 137-147, 2013
12013
Wpływ działań integracyjnych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw
S Dybka, K Cyran
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 267-282, 2011
12011
DETERMINANTS OF INNOVATION IN THE BANKING SECTOR–CUSTOMER'S PERSPECTIVE
S DYBKA, K CYRAN
Modern Management Review 28 (4), 43-55, 2023
2023
Ocena świadomości i potrzeby zmian kompetencji zasobów ludzkich jako kluczowego czynnika sukcesu przedsiębiorstw
S Dybka
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (8.1), 569-584, 2018
2018
The importance of social media in financial services’ selling
K Cyran, S Dybka
European Journal of Service Management 25, 41-48, 2018
2018
Racjonalne i emocjonalne determinanty oddziaływania product placement na konsumentów
K Cyran, S Dybka
Concern 147, 611, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20