Obserwuj
Renata Wiaderna-Kuśnierz
Renata Wiaderna-Kuśnierz
dr nauk prawnych, Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Brak zweryfikowanego adresu e-mail - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)
R Wiaderna-Kuśnierz
Wydawnictwo Adam Marszałek. Książkę można zakupić na stronie: http …, 2017
122017
Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)
R Wiaderna-Kuśnierz
Wydawnictwo Adam Marszałek. Książkę można zakupić na stronie: http …, 2015
122015
Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100-lecie urodzin (1906-1988)
R Wiaderna-Kuśnierz
„Studia Iuridica Lublinensia”, 167-176, 2006
102006
Zagraniczne studia i stypendia naukowe romanistów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
R Wiaderna-Kuśnierz
Zeszyty Prawnicze UKSW 2015 (15.4), 189–218, 2015
92015
Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku
R Wiaderna-Kuśnierz
Studia Prawnoustrojowe, 307-317, 2007
72007
Leon Piniński–profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim,[w:] Historia–mentalność‒tożsamość
R Wiaderna-Kuśnierz
Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i …, 2008
6*2008
Marceli Chlamtacz (1865–1947) – profesor prawa rzymskiego i samorządowiec. Zarys biografii w 150-lecie urodzin
R Wiaderna-Kuśnierz
Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego …, 2016
52016
Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich
R Wiaderna-Kuśnierz
Społeczeństwo a władza. Ustrój. Prawo. Idee, 727-736, 2010
52010
Leon hr. Piniński (1857–1938)–prawnik, polityk, historyk sztuki, znawca literatury i kompozytor. Zarys biografii.
R Wiaderna-Kuśnierz
Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki-działalnośc naukowa-osiągnięcia …, 2016
4*2016
Adam Wojtunik (1915-1975)-niespełniona kariera romanisty
R Wiaderna-Kuśnierz
Studia Iuridica Lublinensia 16, 189-205, 2011
22011
Reformy prawa wyborczego do austriackiej Rady Państwa przełomu XIX i XX wieku w wystąpieniach Leona hr. Pinińskiego publikowanych na łamach „Gazety Narodowej”
R Wiaderna-Kuśnierz
PRAWO i WIĘŹ, 915-928, 2023
2023
“Z zamiłowania historyk sztuki”. Poglądy profesora Leona hr. Pinińskiego na miejsce sztuki w społeczeństwie i jego wkład w powiększenie zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i …
R Wiaderna-Kuśnierz
Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia …, 2021
2021
An Unknown Episode from the Life of Marceli Chlamtacz, a Lwów-based Professor of Roman Law: A Few Words on the Election and Candidates for the Post of Secretary at the …
R Wiaderna-Kuśnierz
"Studia Iuridica Lublinensia" 29, 2020
2020
Političko-društvena aktivnost profesora rimskog prava Univerziteta Jana Kazimira u Lavovu
R Wiaderna-Kuśnierz
Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, матерялна и духовна …, 2019
2019
Professor Graf Leon Piniński – Renaissancemensch und Humanist
R Wiaderna-Kuśnierz
Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der …, 2018
2018
Wojtunik Adam Jan Kazimierz [biogram]
R Wiaderna-Kuśnierz
Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich 3, 604-605, 2018
2018
Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym
R Wiaderna-Kuśnierz
Prace Naukowe PWSW, 117-139, 2014
2014
Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947)
R Wiaderna-Kuśnierz
Polska myśl prawnicza w XIX i XX w. , w: Polish legal science in XIX and XX …, 2012
2012
Szachowski Stanisław Krzysztof (1838-1906)
R Wiaderna-Kuśnierz, A Redzik
Polski Słownik Biograficzny 46, 360-363, 2010
2010
Obrony prac doktorskich/materiał zebrali: Anna Falkowska, Renata Wiaderna-Kuśnierz, Sławomir Kursa, Anna Pikulska-Radomska.
A Falkowska, R Wiaderna-Kuśnierz, S Kursa, A Pikulska-Radomska
Czasopismo Prawno-Historyczne 62 (1), 528-529, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20