Marcin Fatalski
Marcin Fatalski
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Poland in Transatlantic Relations after 1989: Miracle Fair
M Zachara
Cambridge Scholars Publishing, 2018
22018
Doktryna Manna: wokół założeń polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku
M Fatalski
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
22009
Widmo rewolucji: polityka USA wobec Ameryki Południowej 1961-1968
M Fatalski
12011
Podsekretarz stanu Sumner Welles a sprawy polskie w latach II wojny światowej
M Fatalski
Zeszyty Historyczne, 2004
12004
Od ciągłości do przełomu: polityka Obamy w Ameryce Łacińskiej
M Fatalski
TEKA of Political Science and International Relations 12 (2), 59, 2018
2018
CHAPTER TWO US DIPLOMACY AND THE PROCESS OF DEMOCRATIZATION IN POLAND IN 1989 MARCIN FATALSKI
M FATALSKI
Poland in Transatlantic Relations after 1989: Miracle Fair, 35, 2018
2018
Foreign Policy of the Polish People’s Republic on Mexico 1945-1989
M Fatalski
Ad Americam. Journal of American Studies, 45-57, 2018
2018
Zastosowanie teorii modernizacji w polityce zagranicznej USA w latach 60. XX w.
M Fatalski
Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, 2017
2017
US diplomacy and the process of democratization in Poland in 1989
M Fatalski
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017
2017
From continuity to breakthrough: the Obama administration's policy in Latin America
M Fatalski
Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 12 (2), 2017
2017
Wojna po amerykańsku
M Fatalski, EM Janik
Kraków: AT Wydawnictwo, 2017
2017
USA i odrodzenie lewicowego populizmu w Ameryce Łacińskiej
M Fatalski
Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
2015
Some Reflections on the Guevara Myth
M Fatalski
Ad Americam. Journal of American Studies, 189-196, 2014
2014
Paradoxes of a modernization theory in the US policy: petrifying authoritarianism and building client states in the third world during the Cold War
M Fatalski
Poznań: Revolutions Research Center, 2014
2014
Ad Americam
J Szymkowska-Bartyzel, M Fatalski
Ad Americam 15, 2014
2014
The United States and the Fall of the Trujillo Regime
M Fatalski
Ad Americam. Journal of American Studies, 7-18, 2013
2013
US Diplomacy and the Brazilian Coup d’état of 1964
M Fatalski
Ad Americam. Journal of American Studies, 53-61, 2011
2011
Między antykomunizmem a demokracją: Stany Zjednoczone Ameryki wobec sytuacji politycznej w Argentynie 1961-1963
M Fatalski
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18