Rafał Kroczak
Rafał Kroczak
geograf (hydrologia, geomorfologia, gis, teledetekcja) - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
TytułCytowane przezRok
Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim
R KROCZAK
Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 2010
232010
Gwałtowne wezbrania spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Wątok (Pogórze Ciężkowickie),[w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.)
T Bryndal, W Cabaj, P Gębica, R Kroczak
Woda w badaniach geograficznych, 315-328, 2010
15*2010
The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments: a case study of the …
T Bryndal, P Franczak, R Kroczak, W Cabaj, A Kołodziej
Natural Hazards 88 (1), 95-120, 2017
142017
The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts.(Poland)
R Kroczak, T Bryndal, A Bucała, J Fidelus
Environmental earth sciences 75 (3), 250, 2016
72016
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE GĘSTOŚCI DRÓG POLNYCH NA POGÓRZU CIĘŻKOWICKIM NA TLE REGIONÓW POŁUDNIOWEJ POLSKI
R KROCZAK, R SOJA
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 58, 41-52, 2011
62011
Hydrologiczny aspekt funkcjonowania dróg polnych w zlewni pogórskiej (Pogórze Ciężkowickie, Karpaty)
R Kroczak
Landform Analysis 9, 2008
62008
Wpływ dróg polnych na kształtowanie linii odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni Zalasówki (Pogórze Ciężkowickie)
R Kroczak
Woda w badaniach geograficznych, 321-326., 2010
52010
Porównanie danych o użytkowaniu terenu z programu CORINE Land Cover z danymi uzyskanymi z ortofotomap
W Jucha, R Kroczak
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych 2, 125-139, 2014
42014
Hydrological response of a small catchment located in extremely humid monsoonal climate – the MawKi-Syiem case study (Cherrapunji, Meghalaya Plateau, India)
T Bryndal, R Kroczak, R Soja
EPISODES 38, 31-38, 2015
32015
Growth rate and structure of agricultural terraces on the foothills of the Polish Carpathians [abstract] W: State of geomorphological researches in 2010
R Kroczak, D Płoskonka
State of geomorphological researches in 2010, 31-32, 2010
32010
Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th and early 21st centuries and their record on the land surface
R Kroczak, J Fidelus-Orzechowska, A Bucała-Hrabia, T Bryndal
Journal of Mountain Science 15 (12), 2561-2578, 2018
22018
Hydronimy Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim
MW Solarz, R Kroczak
Onomastica, 2016
22016
An attempt to assess the influence of road network on flash flood wave parameters-the case study of the Carpathian Foothills
R Kroczak, T Bryndal
Geomorphometry for Geosciences, Jasiewicz J., Zwoliński Zb., Mitasova H …, 2015
2*2015
Gęstość dróg na obszarze północnej Słowacji, przy granicy z Polską, maszynopis
R Kroczak, R Soja
IGiPZ PAN, Kraków, Warszawa, niepublikowane, 2009
22009
UŻYTKOWANIE TERENU A ZMIANY SIECI DRÓG POLNYCH NA POGÓRZU CIĘŻKOWICKIM W XX WIEKU
R Kroczak
Folia Geographica series Geographica-Physica, 77-92, 2007
22007
Methods for the assessment of changes in the bottom morphology of a mountain reservoir
Ł Wiejaczka, R Kroczak, M Kijowska-Strugała
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 46 (1), 41-50, 2012
12012
ŚLADY I PRZEBIEG DAWNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ NA PROGU POGÓRZA KARPACKIEGO
R KROCZAK
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 18, 103-115, 2012
12012
PROJEKT SZLAKU TURYSTYCZNEGO UDOSTĘPNIAJĄCEGO ROLNICZE TERENY POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO JAKO PRZYKŁAD DZIAŁAŃ LOKALNYCH NA RZECZ POPRAWY ATRAKCYJNOŚCI REGIONU
R KROCZAK, K WANTUCH, M WANTUCH
Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany., 241-250, 2011
12011
Zmiany pokrycia terenu w polskich Karpatach na przełomie XX i XXI w. a poziom rozwoju lokalnego
S Dorocki, R Kroczak, T Bryndal
Przedsiębiorczość-Edukacja 15 (1), 214-229, 2019
2019
Reconstruction and characterization of the surface drainage system functioning during extreme rainfall: the analysis with use of the ALS-LIDAR data—the case study in two small …
T Bryndal, R Kroczak
Environmental earth sciences 78 (6), 215, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20