Obserwuj
Adrian Tyszkiewicz
Adrian Tyszkiewicz
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosuków Międzynarodowych
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933
A Tyszkiewicz
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004
72004
Z dziejów korporacji studenckich w międzywojennym Lwowie
A Tyszkiewicz
Politeja, 2004
42004
Z dziejów organizacji studenckich na lwowskich wyższych uczelniach w II Rzeczypospolitej
G Mazur, A Tyszkiewicz
Zeszyty Historyczne, 2001
42001
Roman Rybarski
A Tyszkiewicz
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
22015
Roman Rybarski
A Tyszkiewicz
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
22015
Pomiędzy afirmacją a negacją: ruch młododemokratyczny w PRL
A Tyszkiewicz
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014
22014
Leonard i Zdzisław Stahlowie w polityce i życiu społecznym Lwowa
A Tyszkiewicz
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
12005
Kampania parlamentarna 2019 roku
P Borowiec, A Tyszkiewicz
Wydawnictwo UJ, 2021
2021
The Eastern Partnership as a structural actor: a geopolitical perspective
A Tyszkiewicz
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021
2021
Wokół parlamentarnej kampanii 2019 roku: wprowadzenie
P Borowiec, A Tyszkiewicz
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
2021
Geopolityczne determinanty bezpieczeństwa
A Tyszkiewicz
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
2020
Geopolityka-wiedza naukowa o związkach polityki i przestrzeni?: wprowadzenie
A Tyszkiewicz, P Borowiec
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
2020
Teorie i podejścia badawcze geopolityki
A Tyszkiewicz, P Borowiec
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
2020
Zimbabwe: powyborcze (nie) bezpieczeństwo
A Tyszkiewicz
2019
Miejsce Ukrainy na geopolitycznej mapie Europy
A Tyszkiewicz
Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa, 2018
2018
Na drodze do demokracji?: Zimbabwe przed wyborami 2018 r.
A Tyszkiewicz
2018
Boko Haram-element sieci terrorystycznej w środkowej Afryce
A Tyszkiewicz
2017
Wywalcz Polsce wolność lub zgiń. Tonie Ojczyzno! Publikacja pokonferencyjna
A Tyszkiewicz, (red. naukowa)
2017
„Za obronę własnych przekonań” – działalność społeczno-polityczna Adama Pleśnara (1935–2013) do 1977 roku
A Tyszkiewicz
Polish Biografical Studies 4, 99-116, 2016
2016
Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym
A Tyszkiewicz
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20