Obserwuj
Tomasz Tomczak
Tomasz Tomczak
Assistant Professor of Law, University of Opole
Zweryfikowany adres z uni.opole.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Crypto-assets and crypto-assets’ subcategories under MiCA Regulation
T Tomczak
Capital Markets Law Journal 17 (3), 365-382, 2022
112022
Are Cryptocurrencies the New" Financial Weapons of Mass Destruction"?
T Tomczak
Bank i Kredyt, 495-512, 2019
42019
Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym–problem separacji podmiotowej
T Tomczak
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa …, 2021
32021
Accessoriness of Cape Town international interest
T Tomczak
Uniform Law Review 27 (4), 493-511, 2022
12022
Changes in Circumstances: Frustrated Contracts and Legislative or Judicial Modification of the Contract
E Veress, M Hulmák, A Balliu, T Tomczak, A Dudás, M Hlušák
Central European Academic Publishing, 2022
12022
Umowa deweloperska–początek biegu terminu na stwierdzenie wad budynku
T Tomczak
Nieruchomości@, 101-115, 2021
12021
Czy wniesienie powództwa oczywiście bezzasadnego w rozumieniu art. 191 (1) kpc przerywa bieg przedawnienia?
T Tomczak
Studia Iuridica Toruniensia 29, 407-418, 2021
12021
The Enforcement of Environmental Damages Judgement as a Basis for Piercing the Corporate Veil within a Corporate Group
T Tomczak
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 197-234, 2021
12021
Jurysdykcja oraz prawo właściwe dla dziedziczenia testamentowego praw rzeczowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012
T Tomczak
Transformacje Prawa Prywatnego, 2019
12019
Instytucja oddalenia powództwa oczywiście bezzasadnego jako stworzony przez ustawodawcę potencjalny mechanizm do darmowego przerywania biegu przedawnienia?
T Tomczak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 73-85, 2023
2023
Legitymacja zastawnika akcji do zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń spółki akcyjnej
T Tomczak
Przegląd Prawa Handlowego, 39-47, 2023
2023
Ewolucja definicji kryptoaktywów w projekcie rozporządzenia MiCA
T Tomczak
Przegląd Prawa Handlowego, 37-44, 2023
2023
Developer agreement–the beginning of the period for finding defects in a flat, a single-family house and land
T Tomczak
Nieruchomości@ 2 (II), 69-92, 2022
2022
Umowa deweloperska–początek biegu terminu na stwierdzenie wad lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego i gruntu
T Tomczak
Nieruchomości@ 2 (II), 69-92, 2022
2022
The Institution of Security Agent: A Comparative Study of Polish and French Laws
T Tomczak
European Business Law Review 33 (7), 1123 – 1140, 2022
2022
Unfair Terms
M Hulmák, A Menyhárd, T Tomczak, E Veress, A Dudás, M Hlušák
Central European Academic Publishing, 2022
2022
Contracts for the Benefit of Third Parties and Action Directe
M Hlušák, M Hulmák, M Zimnioková, A Menyhárd, T Tomczak, E Veress, ...
Central European Academic Publishing, 2022
2022
Assignment
M Hulmák, A Balliu, A Menyhárd, T Tomczak, E Veress, A Dudás, ...
Central European Academic Publishing, 2022
2022
The UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment as the direction for security rights regulations in the COVID-19 economy
T Tomczak
Acta Iuris Stetinensis, 145-155, 2022
2022
Developer agreement-the beginning of the period for finding defects in a building
T Tomczak
Nieruchomości@, 101-115, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20