Obserwuj
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii
A Zakrzewska-Bielawska
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe, 3-394, 2011
1422011
High Technology Company–Concept, Nature, Characteristics
A Zakrzewska–Bielawska
Recent advances in management, marketing, finances. A Series of Reference …, 2010
1002010
Podstawy zarządzania: Teoria i ćwiczenia
A Zakrzewska-Bielawska
Wolters Kluwer, 2012
962012
Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji
A Zakrzewska-Bielawska
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2014
862014
Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa
S Lachiewicz, A Zakrzewska-Bielawska
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 16, 2005
602005
Zarządzanie w kryzysie
A Zakrzewska-Bielawska
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, 65-92, 2008
512008
Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech
A Zakrzewska-Bielawska
Przegląd Organizacji, 3-8, 2013
482013
Strategie rozwoju przedsiębiorstw: nowe spojrzenie
AF Zakrzewska-Bielawska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
472018
The strategic dilemmas of innovative enterprises: proposals for high‐technology sectors
A Zarzewska‐Bielawska
R&D Management 42 (4), 303-314, 2012
472012
Perceived mutual impact of strategy and organizational structure: Findings from the high-technology enterprises
A Zakrzewska-Bielawska
Journal of Management & Organization 22 (5), 599-622, 2016
452016
Organizacja z perspektywy zasobów–ewolucja w podejściu zasobowym
S Flaszewska, A Zakrzewska-Bielawska
Journal”, Vol 14 (3), 179-191, 1993
421993
Modele badawcze w naukach o zarządzaniu
A Zakrzewska-Bielawska
Organizacja i Kierowanie 181 (2), 11-25, 2018
392018
Why do consumers choose photovoltaic panels? Identification of the factors influencing consumers’ choice behavior regarding photovoltaic panel installations
M Grębosz-Krawczyk, A Zakrzewska-Bielawska, B Glinka, ...
Energies 14 (9), 2674, 2021
372021
Recognition of relational strategy content: Insight from the managers’ view
A Zakrzewska-Bielawska
Eurasian Business Review 9, 193-211, 2019
372019
Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach
R Grądzki, A Zakrzewska-Bielawska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3 (2), 11-21, 2009
362009
Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa–w kierunku open innovation
A Zakrzewska-Bielawska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016
312016
Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech: determinanty i dynamika
A Zakrzewska-Bielawska
Wydawnictwo Placet, 2014
282014
Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu
M Blim, I Staniec, J Zawiła-Niedźwiecki, K Boczkowska, G Kierner, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2015
252015
Koopetycja–strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech
A Zakrzewska-Bielawska
The Journal of Management and Finance, 11 (4/1), 1-14, 2013
252013
The relationship between managers’ network awareness and the relational strategic orientation of their firms: Findings from interviews with Polish managers
A Zakrzewska-Bielawska
Sustainability 10 (8), 2691, 2018
242018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20