Kirpsza Adam
Kirpsza Adam
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony: doświadczenia i nowe wyzwania
JM Fiszer
Politeja, 2015
112015
Rada Ministrów bez ministrów
K Adam
Wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu …, 2011
6*2011
Jak negocjować w Brukseli?: proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
A Kirpsza
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016
52016
Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej)
A Kirpsza
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2015
52015
Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską
A Kirpsza
Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii …, 2013
42013
Legislative challenges for the European Union after the Treaty of Lisbon entered into force
A KIRPSzA
Przegląd Zachodni 349 (I ENG), 185-209, 2013
42013
Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej [The influence of the financial crisis on the EU’s decision-making process].
A Kirpsza
Studia Polityczne 28, 305–335, 2011
42011
Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
A Kirpsza
Studia Polityczne, 305-335, 2011
42011
Mniejszości narodowe i etniczne w prawie międzynarodowym i polskim
A Kirpsza
Mniejszości narodowe i etniczne, 2008
4*2008
Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej
A Kirpsza
Studia Europejskie, 2013
32013
Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej,
A Kirpsza
„Studia Europejskie", 2013
32013
Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej
A Kirpsza
Stosunki Międzynarodowe 46 (2), 107-130, 2012
32012
Duch d’Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim
A Kirpsza
Przegląd Politologiczny, 147-166, 2011
32011
How to win the Brussels Game? Explaining the European Parliament’s success under the co-decision
A Kirpsza
World Political Science 14 (1), 123-144, 2018
22018
Kryzys w Unii-Unia w kryzysie?
A Kirpsza, G Stachowiak
Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
22013
Podejmowanie decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywizmu społecznego
A Kirpsza
Politeja 17 (3), 2011
22011
Better together? Explaining Poland’s and Germany’s bargaining success in EU lawmaking
A Kirpsza
Comparative European Politics 18, 729-750, 2020
12020
Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej
A Kirpsza
Przegląd Europejski, 2016
12016
" Nie chcę, ale muszę": powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach
A Kirpsza
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
12015
Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej
A Kirpsza
Integracja europejska. Główne obszary badawcze, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20