Tomasz Zdeb, PhD
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ultra-high performance concrete–properties and technology
T Zdeb
Bulletin of the polish academy of sciences: Technical sciences, 183-193, 2013
372013
An analysis of the steam curing and autoclaving process parameters for reactive powder concretes
T Zdeb
Construction and Building Materials 131, 758-766, 2017
212017
The influence of steel fibre content and curing conditions on mechanical properties and deformability of reactive powder concrete at bending
T Zdeb, J Śliwiński
Proc. 9th Int. Symp. Brittle Matrix Composites 9, 33-42, 2009
172009
Influence of Soil-Cement Composition on its Selected Properties
K Brasse, T Tracz, T Zdeb, P Rychlewski
MATEC Web of Conferences 163, 06006, 2018
122018
The Influence of Selected Material and Technological Factors on Mechanical Properties and Microstructure of Reactive Powder Concrete (RPC)/Wpływ Wybranych Czynników …
T Zdeb, J Sliwinski
Archives of Civil Engineering 57 (2), 227-246, 2011
122011
Effect of hydration and carbonation progress on the porosity and permeability of cement pastes
T Tracz, T Zdeb
Materials 12 (1), 192, 2019
112019
The impact of the amount of polypropylene fibres on spalling behaviour and residual mechanical properties of Reactive Powder Concretes
I Hager, T Zdeb, K Krzemień
MATEC Web of Conferences 6, 02003, 2013
102013
Reactive powder concrete–change in compressive strength and modulus of elasticity at high temperature
T Zdeb, I Hager, J Śliwiński
Brittle Matrix Composites 10, 135-143, 2012
72012
Influence of the physicochemical properties of Portland cement on the strength of reactive powder concrete
T Zdeb
Procedia Engineering 108, 419-427, 2015
52015
Influence of curing conditions on spalling behaviour of Reactive Powder Concretes
I Hager, T Zdeb
Proceedings of 2nd International RILEM Workshop on Concrete Spalling Due to …, 2011
52011
Wpływ składu i technologii wykonania na wybrane właściwości betonów z proszków reaktywnych, praca doktorska
T Zdeb
Politechnika Krakowska, 2010
52010
The influence of curing conditions and steel fibres addition on strength of reactive powder concrete
T Zdeb, J Śliwiński
Engineering and Building 12, 693-695, 2008
52008
Effect of vacuum mixing and curing conditions on mechanical properties and porosity of reactive powder concretes
T Zdeb
Construction and Building Materials 209, 326-339, 2019
42019
Beton z proszków reaktywnych-właściwości mechaniczne i mikrostruktura
T Zdeb, J Śliwiński
Budownictwo, Technologie, Architektura, 51-55, 2010
42010
Wpływ warunków dojrzewania i dodatku włókien stalowych na wytrzymałość betonu z proszków reaktywnych
T Zdeb, J Śliwiński
Inżynieria i Budownictwo 64 (12), 693-695, 2008
42008
Autogenous healing effect of ultra-high performance cementitious composites
T Zdeb
Journal of Advanced Concrete Technology 16 (11), 549-562, 2018
32018
Pozzolanic reactivity of ground quartz as a component of concrete with reactive powders
T Zdeb
CEMENT WAPNO BETON, 2004
32004
Influence of selected parameters of cement concrete composition on its gas permeability
J Śliwiński, T Tracz, T Zdeb
22015
Wpływ składu i technologii wykonania na wybrane właściwości betonów z proszków reaktywnych
T Zdeb
22009
Aktywność pucolanowa mączek kwarcowych jako składnika betonów z proszkami reaktywnymi
T Zdeb
Cement Wapno Beton 12, 34-39, 2007
22007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20