Łukasz Fiedeń
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Universal or context-specific social vulnerability drivers–Understanding flood preparedness in southern Poland
J Działek, W Biernacki, Ł Fiedeń, K Listwan-Franczak, P Franczak
International Journal of Disaster Risk Reduction 19, 212-223, 2016
152016
Changes in land use in the communes crossed by the A4 motorway in Poland
Ł Fiedeń
Land Use Policy 85, 397-406, 2019
42019
Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO
J Górecki, K Gwosdz, M Jarzębiński, K Rotter-Jarzębińska, Ł Fiedeń, ...
SSC/IT/R&D. Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług …, 2019
42019
Social Vulnerability as a Factor in Flood Preparedness
J Działek, W Biernacki, R Konieczny, Ł Fiedeń, P Franczak, K Grzeszna, ...
Understanding Flood Preparedness, 61-90, 2019
42019
Zanim nadejdzie powódź: wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi
J Działek, W Biernacki, R Konieczny, Ł Fiedeń, P Franczak, K Grzeszna, ...
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2017
32017
Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem: raport syntetyczny
P Śleszyński, T Komornicki, P Rosik, P Duma, S Goliszek, Ł Kubiak, ...
Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2019
22019
Understanding Flood Preparedness: Flood Memories, Social Vulnerability and Risk Communication in Southern Poland
J Działek, W Biernacki, R Konieczny, Ł Fiedeń, P Franczak, K Grzeszna, ...
Springer, 2019
22019
Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna: województwo małopolskie
R Guzik, A Kołoś, Ł Fiedeń, A Kocaj, K Wiedermann
Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Departament Polityki …, 2019
12019
Planning Documents as a Source of Information About Flood Risk
J Działek, W Biernacki, R Konieczny, Ł Fiedeń, P Franczak, K Grzeszna, ...
Understanding Flood Preparedness, 115-126, 2019
12019
Online Flood Risk Communication
J Działek, W Biernacki, R Konieczny, Ł Fiedeń, P Franczak, K Grzeszna, ...
Understanding Flood Preparedness, 91-113, 2019
12019
Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku
P Franczak, Ł Fiedeń, K Grzeszna, J Działek, W Biernacki
Prace Geograficzne, 2017
12017
Large housing estates in Poland–a missing link in urban regeneration?
K Gorczyca, A Kocaj, Ł Fiedeń
European Planning Studies 28 (10), 2020-2039, 2020
2020
Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim
R Guzik, A Kołoś, Ł Fiedeń, A Kocaj, K Wiedermann
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2020
2020
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii
Ł Fiedeń, K Anielska, A Świgost-Kapocsi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020
2020
Planowanie przestrzenne
Ł Fiedeń, K Listwan-Franczak
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet …, 2020
2020
Charakterystyka demograficzna oraz poziom i jakość życia mieszkańców
A Świgost-Kapocsi, Ł Fiedeń
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet …, 2020
2020
Pokrycie terenu i użytkowanie gruntów
Ł Fiedeń
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet …, 2020
2020
System transportowy i mobilność mieszkańców
Ł Fiedeń
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet …, 2020
2020
Położenie geograficzne i administracyjne
Ł Fiedeń
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet …, 2020
2020
Preferencje wyborcze mieszkańców
Ł Fiedeń
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet …, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20