Follow
Кобушко Я.В., Кобушко Яна Володимирівна, Iana Kobushko, I. Kobushko, Ia. Kobushko
Кобушко Я.В., Кобушко Яна Володимирівна, Iana Kobushko, I. Kobushko, Ia. Kobushko
PhD(Economics), Sumy State University
Verified email at management.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime
NM Kostiuchenko, MV Starynskyi, YV Tiutiunyk, IV Tiutiunyk, ...
Montenegrin Journal of Economics, 2018
372018
The triadic approach to cash management: Communication, advocacy, and legal aspects
YV Kobushko, YV Tiutiunyk, IV Tiutiunyk, IM Kobushko, MV Starynskyi, ...
Universidad de Almerķa, 2021
272021
Фактори відтворення інвестиційного потенціалу регіону
АЮ Жулавський, ЯВ Кобушко
Економічний простір 45, 64-74, 2011
252011
КРІ model impact on employee motivation and competitiveness of private healthcare facilities
S Kotenko, I Kobushko, I Heiets, O Rusanov
Health Economics and Management Review 2 (2), 31-42, 2021
232021
Managing team effectiveness based on key performance indicators of its members
YV Kobushko, IM Kobushko, MV Starynskyi, Z Zavalna
Center for Quality, University of Montenegro; University of Kragujevac, Serbia, 2020
162020
Офшорні зони як засіб зростання інвестиційного потенціалу
ІМ Кобушко, ЯВ Говорун, СО Панченко
Видавництво СумДУ, 2011
162011
Еколого-економічна оцінка відтворення інвестиційного потенціалу регіону
ЯВ Кобушко
Вид-во СумДУ, 2012
152012
Оцінка інвестиційного потенціалу регіону (на прикладі Сумської та Хмельницької областей)
ЯВ Говорун, ВФ Грищенко
Видавництво СумДУ, 2010
122010
Інструменти мінімізації податкового навантаження в Україні: порівняльний аналіз та ефекти від застосування
ІВ Тютюник, ЯВ Кобушко
Економічний аналіз, 122-130, 2018
112018
Інвестиційний потенціал регіону в системі еколого-економічних відносин
АЮ Жулавський, ЯВ Говорун
НТУ" ХПІ", 2010
92010
Основні напрямки державного регулювання інвестиційного ринку України в умовах глобалізаційних процесів
І Кобушко, Я Кобушко
Mechanism of an economic regulation, 79-87, 2015
62015
Лідерство та команда в публічному управлінні: конспект лекцій
КВ Таранюк, ЯВ Кобушко
Суми: Сумський державний університет, 2020
52020
Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень
ЯВ Кобушко
Економіка та держава, 104-107, 2012
52012
Оцінка ефективності податкового регулювання обсягу тінізації економіки в Україні
ІВ Тютюник, ЯВ Кобушко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 111-116, 2018
42018
Вплив екологічного фактора на складові інвестиційного потенціалу регіону
ЯВ Говорун
Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку …, 2010
42010
Інвестиційні механізми у схемах тіньового виведення капіталу
ІМ Кобушко, ЯВ Кобушко
Національний авіаційний університет, 2019
32019
Адміністративний менеджмент для магістрів
ОМ Теліженко, СВ Глівенко, ЛП Валенкевич, ОГ Дегтяренко, ...
Університетська книга, 2016
32016
Удосконалення податкових інструментів регулювання інвестиційного ринку України [Udoskonalennia podatkovykh instrumentiv rehuliuvannia invetytsiinoho rynku Ukrainy]
IM Kobushko, YV Kobushko
Ekonomichnyi Chasopys–XXI, 1-2, 2015
3*2015
Вплив екологічного фактора на інвестиційний потенціал регіону
ЯВ Кобушко
Запорізького національного університету, 199, 2011
32011
Відтворення інвестиційного потенціалу регіону з урахуванням екологічного фактору
ЯВ Кобушко
Інноваційна економіка, 25, 2001
32001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20