Marta Jabłońska
Marta Jabłońska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Internet of things in smart grid deployment
MR Jabłońska
Rynek Energii, 121-126, 2014
172014
Pokolenie przełomu w WEB 2.0
MR Jabłońska, K Billewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 56, 2016
152016
Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu
MR Jabłońska
132018
Plant extracts and reactive oxygen species as two counteracting agents with anti-and pro-obesity properties
H Zielinska-Blizniewska, P Sitarek, A Merecz-Sadowska, K Malinowska, ...
International journal of molecular sciences 20 (18), 4556, 2019
82019
Modern consumer in cyberspace–internet and psychology approach
MR Jabłońska
Foundations of management 9 (1), 111-122, 2017
52017
Social media marketing tools among Polish public higher education institutions
D Biczysko, MR Jabłońska
European Journal of Educational & Social Sciences 1 (1), 66-86, 2016
52016
Why Do Young People Hate on the Internet?
MR Jablonska, Z Polkowski
International workshop on Mathematics and Decision Science, 163-174, 2016
52016
NARZĘDZIA WEB 2.0 W KOMUNIKACJI B2C NA RYNKU ENERGII
Jabłońska
Rynek Energii 116, 90-97, 2015
52015
Artificial neural networks for predicting social comparison effects among female Instagram users
MR Jabłońska, R Zajdel
PloS one 15 (2), e0229354, 2020
42020
MICROGRIDS TECHNOLOGY REVIEW FOR THE CREATION OF URBAN PROSUMERS SOCIETIES.
MR Jabłońska
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies …, 2014
42014
The analysis of local renewable energy resources’ deployment in a smart grid implementation
MR Jabłońska
Rynek Energii, 99, 2012
42012
Electric vehicles’ influence on smart grids
MR Jabłońska, JS Zieliński
Acta Energetica, 13-20, 2012
42012
Rozwój odnawialnych źródeł energii na poziomie gminy
MR Jabłońska, JS Zieliński
Śląskie Wiadomości Elektryczne 4 (97), 22-25, 2011
42011
Digital natives towards sponsored online hate speech
MR Jabłońska, B Kozak
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (4, cz. 1 Agile Commerce-świat …, 2017
32017
Comparative analysis of consumer behavior in electricity usage in households and workplaces
K Billewicz, MR Jabłońska, S Jursová
Rynek energii 1 (116), 114-118, 2015
32015
Time perspectives and online behavior of digital natives at the tertiary education level
MR Jabłońska, R Zajdel
Polish Sociological Review, 217-235, 2019
22019
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PROCESSES IN SMES.
MR Jabłońska, Z Pólkowski
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017
22017
Social Aspects of Electric Vehicles Intrusion
MR Jabłońska
QUAESTI 2013, 171-174, 2013
22013
Dom 2020-projekt ekologicznego i inteligentnego domu energooszczędnego
M Jabłońska, M Janicki, A Klimek, J Pawlak, E Tkacz, K Znajdek
Instal, 37-40, 2012
22012
Actual trends in demand response researches
MR Jablonska
Rynek Energii, 81-86, 2011
22011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20