Obserwuj
Віта Думанська Vita Dumanska
Віта Думанська Vita Dumanska
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України
Zweryfikowany adres z kse.org.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія
ВПД АМ Колот, ОА Грішнова
КНЕУ, 2012
85*2012
Екологічний вектор соціальної відповідальності
ОА Грішнова, ВП Думанська
Экономика и управление 3, 32-41, 2011
542011
Відповідальне батьківство: теоретичний аспект
ВП Думанська
Демографія та соціальна економіка, 75-86, 2015
292015
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
182015
Внесок новітніх репродуктивних технологій у народжуваність в Україні
ВП Думанська
Демографія та соціальна економіка, 82-93, 2018
162018
Ekolohichnyi vektor sotsialnoi vidpovidalnosti [Environmental vector of social responsibility]
OA Hrishnova, VP Dumanska
Еkonomіka і upravlenye 3, 32-40, 2011
132011
Освіта в системі інститутів людського розвитку
В Думанська
Україна: аспекти праці, 25-29, 2009
102009
Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій
В Думанська
Україна: аспекти праці, 35-40, 2015
92015
Освіченість та народжуваність: взаємодія у соціодемографічному просторі
ВП Думанська
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
92009
Environmental vector of social responsibility
OA Grishnova, VP Dumanska
Economics and management 3, 32-41, 2011
82011
Монетарний пронаталізм: оцінка ефективності
ВП Думанська
Демографія та соціальна економіка, 28-36, 2013
62013
Трансформація репродуктивної поведінки під впливом освітніх чинників
ОА Грішнова, ВП Думанська
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
42010
Підвищення доступності та якості освіти як один із шляхів пом'якшення демографічної кризи в Україні
ОА Грішнова, ВП Думанська
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
42007
Збалансування регіонального демографічного розвитку інструментами освітньої політики
ВП Думанська
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць., С.240-243, 2009
32009
Демографічні тренди в мегаполісах: приклад столиць країн Європи
V Dumanska
Demography and social economy 39 (1), 20-32, 2020
22020
Estimation of Parenthood Wage Penalties and Benefitsin Ukraine
IO Kurilo, VP Dumanska
Демографія та соціальна економіка, 11-25, 2016
22016
Оцінка пов'язаних із батьківством переваг та втрат заробітку в Україні
И Курило, В Думанська
22016
Інтелектуалізація праці—пріоритетний напрям розвитку економіки України
ВП Думанська
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
22007
Contribution of the Assisted Reproductive Technologiesto the Fertility in Ukraine
VP Dumanska
Демографія та соціальна економіка, 82-93, 2018
12018
ПРОГРАМА “МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ”: МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ БАТЬКІВСТВА ТА ЗАЙНЯТОСТІ
ВП Думанська
Новікова ОФ, д. е. н., проф., Інститут економіки промисловості НАН України …, 2018
12018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20