Follow
Олексій Костянтинович Шевченко
Олексій Костянтинович Шевченко
доктор філософських наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
Verified email at ipiend.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
812009
Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я 208, 2001
282001
Розвиток наукових досліджень в медсестринстві як основа вдосконалення медсестринської допомоги
ІЯ Губенко, ЛП Бразалій, ОТ Шевченко
Магістр медсестринства 1, 2008
272008
Психологія кризових станів: навч. посіб.
ОТ Шевченко
К.: Здоров’я 120, 2005
222005
Сучасний стан здоров’я народу та напрямки його покращання в Україні: аналітично-статистичний посібник
ВМ Коваленко, ВМ Корнацький, ТС Манойленко, ОІ Прокопишин, ...
К., 2005.—141 с, 2005
212005
Лізинг–альтернатива банківському кредитуванню
О Шевченко, О Мринська
Банківська справа, 31-33, 2000
202000
Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування: підручник
ІЯ Губенко, ОС Карнацька, ОТ Шевченко
К.: Медицина, 2013
192013
Продуктивність і якість зерна пшениці ярої за різних способів застосування фізіологічно активних речовин
ОІ Шевченко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 4 (23), 280-285, 2005
162005
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу Філософія освіти
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
152009
Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування. Use of special knowledge of goods during pre-trial investigation.
ОВ Шевченко
122017
Ритміка і хореографія з основами гімнастики художньої: навчальний посібник
ОВ Шевченко, АО Шевченко
Кіровоград: Авангард, 2012
122012
Заповіт як підстава спадкування
О Шевченко
Підприємництво, господарство і право 8, 36-39, 2003
122003
Медсестринський догляд за пацієнтом
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я, 2000
122000
Стабільність якості зерна: фактор погодних особливостей чи невідповідність технологій
ОІ Шевченко, ЛО Турченюк
ОІ Шевченко, ЛО Турченюк, 371-387, 2008
112008
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE PHYSICAL TRAINING TEACHERS TO THE PROFESSION ACTIVITIES
О Шевченко, А Мельнік
102009
Правові засади оптимізації сучасних державно-церковних відносин в Україні
О Шевченко
Юридична Україна, 34-38, 2003
92003
Досвід зарубіжних країн щодо забезпечення права на освіту засуджених до позбавлення волі
ОД Шевченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки…, 2015
72015
Фізичне виховання студентів як складова частина вищої гуманітарної освіти
АЛ Турчак, ОВ Шевченко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2014
72014
Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні
ОВ Шевченко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна.–Київ, 2011
72011
Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Медицина, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20