Szymon Stereńczak
TytułCytowane przezRok
Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości
S Stereńczak
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 79 (1), 125-136, 2016
62016
State-Dependent Stock Liquidity Premium: The Case of the Warsaw Stock Exchange
S Stereńczak
Available at SSRN 3349268, 2019
12019
Stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the 21st century: Time-series and cross-sectional dependencies
S Stereńczak
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 91 (1), 281-292, 2018
12018
Stock Market Liquidity and Company Decisions to Pay Dividends: Evidence from the Warsaw Stock Exchange
S Stereńczak
Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions, 27-42, 2018
12018
Przydatność wybranych miar płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S Stereńczak
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 89 (5 (2)), 207-218, 2017
12017
Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
S Stereńczak
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 86 (2), 363-374, 2017
12017
Stock liquidity premium with stochastic price impact and exogenous trading strategy
S Stereńczak
International Review of Financial Analysis, 2019
2019
In Search of the Best Proxy for Liquidity in Asset Pricing Studies on the Warsaw Stock Exchange
S Stereńczak
Effective Investments on Capital Markets, 33-52, 2019
2019
Zastosowanie wskaźnika q-Tobina przy podejmowaniu decyzji strategicznych
S Stereńczak
Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 3, 185-198, 2017
2017
Stock Market Liquidity and Firms' Dividend Policy on the Warsaw Stock Exchange
S Stereńczak
Available at SSRN 3136629, 2016
2016
Koszt kapitału własnego spółek niegiełdowych
S Stereńczak
Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 2, 89-102, 2013
2013
Czynniki wpływające na płynność obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
S Stereńczak
Network, 95, 2013
2013
WYKORZYSTANIE ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ DO OCENY RYZYKA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
M Gogol, S Stereńczak, SKR Finansowego
CZEGO JESZCZE NIE WIEMY O RACHUNKOWOŚCI, CZYLI O RÓŻNYCH MIEJSCACH I FORMACH …, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13