Güneş Gençyılmaz
Güneş Gençyılmaz
Professor of Industrial Engineering, Istanbul Aydin University
Verified email at aydin.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A particle swarm optimization algorithm for makespan and total flowtime minimization in the permutation flowshop sequencing problem
MF Tasgetiren, YC Liang, M Sevkli, G Gencyilmaz
European journal of operational research 177 (3), 1930-1947, 2007
6172007
Particle swarm optimization algorithm for single machine total weighted tardiness problem
MF Tasgetiren, M Sevkli, YC Liang, G Gençyilmaz
Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No …, 2004
2292004
Particle swarm optimization algorithm for permutation flowshop sequencing problem
MF Tasgetiren, M Sevkli, YC Liang, G Gencyilmaz
International Workshop on Ant Colony Optimization and Swarm Intelligence …, 2004
1682004
Particle swarm optimization and differential evolution for the single machine total weighted tardiness problem
M Fatih Tasgetiren, YC Liang, M Sevkli, G Gencyilmaz
International Journal of Production Research 44 (22), 4737-4754, 2006
1072006
Particle swarm optimization algorithm for makespan and maximum lateness minimization in permutation flowshop sequencing problem
MF Tasgetiren, YC Liang, M Sevkli, G Gencyilmaz
Proceedings of the fourth international symposium on intelligent …, 2004
622004
Differential evolution algorithm for permutation flowshop sequencing problem with makespan criterion
MF Tasgetiren, YC Liang, M Sevkli, G Gencyilmaz
Proceedings of 4th international symposium on intelligent manufacturing …, 2004
452004
Eğitimde toplam kalite yönetimi
G Gençyılmaz, S Zaim
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 28 (2), 9-35, 1999
431999
The modified fuzzy art and a two-stage clustering approach to cell design
RG Özdemir, G Gençyılmaz, T Aktin
Information Sciences 177 (23), 5219-5236, 2007
252007
Smallest position value approach
F Tasgetiren, A Chen, G Gencyilmaz, S Gattoufi
Differential Evolution: A Handbook for Global Permutation-Based …, 2009
192009
Şirketlerin stratejik üretim planlamasında dış kaynak kullanımının (outsourcing) rolü
G Gençyılmaz, S Zaîm
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi 29 (1), 119-138, 2000
182000
A new hybrid evolutionary optimization algorithm for distribution feeder reconfiguration
T Niknam, M Zare, J Aghaei, EA Farsani
Applied Artificial Intelligence 25 (10), 951-971, 2011
112011
Stok Sistemlerinin Yönetimi I
G Gençyılmaz
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul, 1988
91988
Industry 4.0 scorecard of Turkish SMEs
Z Gergin, F Üney-Yüksektepe, MG Gençyılmaz, AT Aktin, KG Gülen, ...
The International Symposium for Production Research, 426-437, 2018
52018
A differential evolution algorithm for continuous function optimization
MF Tasgetiren, YC Liang, G Gencyilmaz, I Eker
IEEE Congress on Evolutionary Computation 1, 2005
32005
Particle swarm optimization and differential evolution algorithms for single machine total weighted tardiness problem
MF Tasgetiren, Y Liang, M Sevkli, G Gencyilmaz
Annals of Operations research, 2004
32004
Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesinde Deneysel Tasarım Metodu
MT Bilişik, YG Genç
22006
Şirketlerin Stratejik Üretim Planlamasında Dış Kaynak Kullanımının (outsourcing) Rolü
G Güneş, Z Selim
İstanbul Üni. İşletme Fakültesi Dergisi, c 29, 0
2
Comparative analysis of the most industrialized cities in Turkey from the perspective of Industry 4.0
Z Gergin, DA İlhan, F Üney-Yüksektepe, MG Gençyılmaz, U Dündar, ...
Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019, 263-277, 2019
12019
Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019
NM Durakbasa, MG Gençyılmaz
Springer Nature, 2019
12019
Kısıtlar Teorisi Yaklaşımı İle Çok Kısıtlı Sistemlerde Optimum Ürün Karmasının Belirlenmesi ve Satın Almaya Etkileri
MT Bilişik, YG Genç
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20