Mariusz Niekurzak
Mariusz Niekurzak
AGH Wydział Zarządzania
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zastosowanie metod symulacji do skrócenia cyklu walcowania taśm stalowych z wykorzystaniem modelu zużycia walców
M Niekurzak
Praca doktorska, AGH, Kraków, 2012
112012
Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis-3. Cz. 2
W Kubiński, E Kubińska-Jabcoń, M Niekurzak
Logistyka, 7--9, 2012
42012
Nowoczesna walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco oraz współczesne kierunki rozwoju procesów ich wytwarzania
W Kubiński, E Kubińska-Kaleta, M Niekurzak
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 77 (7), 333-338, 2010
42010
Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych do usprawnienia logistycznych procesów produkcyjnych
E Kubińska-Jabcoń, M Niekurzak
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 231 (6), 315-320, 2019
22019
Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem gastronomicznym
E Kubińska-Jabcoń, M Niekurzak
Logistyka, 46-48, 2014
22014
Logistyczne podejście systemowe w modelowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
Logistyka, 4630--4637, 2014
22014
The Evaluation of the Selected Risk Types in External Transport with the Use of the Matrix Method
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
Logistics and Transport 42, 65-74, 2019
12019
Wykorzystanie metod symulacji do usprawnienia procesów planowania i przepływów strumieni materiałowych w walcowni gorącej taśm stalowych
M Niekurzak
Logistyka, 2014
12014
Komputerowe wspomaganie systemu produkcyjnego walcowni taśm stalowych na gorąco
W Kubiński, M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 80 (12), 839--846, 2013
12013
Analysis of the Return on Investment in Solar Collectors on the Example of a Household: The Case of Poland.
M Niekurzak, E Kubioska-Jabcoo
Frontiers in Energy Research, NA-NA, 2021
2021
Evaluation of the Profitability of Using Solar Collectors in Single-Family Housing Industry-The Case of Poland
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
2021
Wykorzystanie biogazu jako biopaliwa do zasilania pojazdów mechanicznych
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 231 (6), 218-222, 2019
2019
The use of innovative computer tools for the logistic improvement of the production process
E Kubińksa-Jabcoń, M Niekurzak
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 24 (6), 315-320, 2019
2019
The use of biogas as a biofuel for powering biogas, ecology, renewable Energy sources
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 24 (6), 218-222, 2019
2019
Wpływ procesu produkcji na jakość płytek drukowanych PCB dla branży motoryzacyjnej
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 20, 2019
2019
Wykorzystanie nowoczesnych materiałów stosowanych w motoryzacji w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa użytkowania pojazdów mechanicznych
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 234 (10-11), 47-52, 2019
2019
Methods of limiting selected risk types in the municipal waste incineration plant
E Kubińska-Jabcoń, M Niekurzak
Managerial Economics 20 (1), 43-56, 2019
2019
Logistic conditions in the planning of production and storage of aluminum profiles using ABC and XYZ methods
E Kubińska-Jabcoń, M Niekurzak
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (6), 1063-1067, 2018
2018
The influence of logistics of supplies on the process of modeling of combined transport systems in method
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (6), 1087-1091, 2018
2018
Analysis of intelligent transport systems on the example of the city of Krakow
M Niekurzak, E Kubińska-Jabcoń, A Bazior
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (5), 30-35, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20