Олександр Новак
Олександр Новак
НУБіП України, факультет аграрного менеджменту, кафедра менеджменту
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія/[ОД Гудзинський, СМ Судомир, ЮС Гудзинська та ін…
ОД Гудзинський
ОД Гудзинського–К.: ТОВ Аграр Медіа Груп, 2012
262012
Менеджмент: навчальний посібник
ОВН С.І. Михайлов, Т.І. Балановська, О.С. Степасюк, О.П. Гогуля
Київ: НУБіП України, 2010
24*2010
Інноваційний менеджмент
ІБ Лебедєва, ЛП Касянова, ОВ Новак
Алчевськ: ДГМІ, 2008
192008
Вопр. хим. и хим. технол
ЛИ Касьян, ОВ Крищик, ВА Красовский, СИ Оковитый, ИН Тарабара, ...
112000
Проблеми формування та розвитку кадрово-управлінського потенціалу сільськогосподарських підприємств
ТММ Новак О..В.
Агросвіт, 27-31, 2012
42012
Формування якісного кадрового потенціалу як передумова ефективного менеджменту
ТІ Балановська, ОП Гогуля, ОВ Новак
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 154-158, 2012
32012
Формування навичок письмового мовлення в іноземних студентів
І Зозуля, О Новак, О Присяжна
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 169-176, 2015
22015
Проблеми кадрового забезпечення системи менеджменту в агропідприємствах
ОВ Новак, ВП Горьовий, ММ Тимошенко
Вісник аграрної науки, 70-72, 2012
22012
Легеневі" маски" гастроезофагальної рефлюксної хвороби
ІМ Скрипник, ИН Скрыпник, ОФ Гопко, АФ Гопко, НЛ Соколюк, ...
Издательский дом Заславский, 2010
22010
ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ТРОЛЕЙБУСІ БОГДАН-Т601. 11 ВИРОБНИЦТВА ВАТ ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД
МО Кревський, КВ Романчук, ОВ Новак
22010
Напрямки інноваційного процесу в будівництві України
ОВ Новак
Коммунальное хозяйство городов, 75-81, 2010
22010
Проблеми розвитку міждержавних відносин України та Молдови
О Новак
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі…, 2014
12014
Особливості підготовки студентів-іноземців на кафедрі внутрішньої медицини
ІМ Скрипник, ОВ Новак, ОФ Гопко, ГС Маслова, ОА Шапошник, ...
Мир медицины и биологии 9 (2-1 (37)), 2013
12013
Перспективи, напрямки й особливості Болонського процесу в вищих медичних закладах України
ІМ Скрипник, ИН Скрыпник, ОВ Новак, ОВ Новак, МА Дудченко, ...
Інститут вищої освіти НАМП України, 2011
12011
Пути преодоления регресса в обучении студентов и развитии современной медицины
ІМ Скрипник, ИН Скрыпник, МА Дудченко, МА Дудченко, ОВ Новак, ...
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2011
12011
Изменение липидов и липопероксидации крови вследствие эндовидеолапароскопической холецистэктомии у пациентов с метаболической болезнью и холелитиазом
МА Дудченко, НГ Третяк, ОВ Новак, СИ Сорокина
Мир медицины и биологии 6 (4), 2010
12010
Мотивація інноваційної діяльності будівельних підприємств
ОВ Новак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2010
12010
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИ МСТВ 1Конащук ВЛ, к. е. н.
ОВ Новак
Економічний простір, 217-223, 2010
12010
Особливості викладання медсестринства у внутрішній медицини в сучасних умовах навчання
ОВ Новак, ВП Жепко, ВП Жепко
Черкаська медична академія, 2018
2018
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
НВ Кубатко, ВС Найдюк, ОВ Новак, ОФ Овсянюк-Бердадіна
НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ, 181, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20